ระบบการกำหนดสีตัวอักษร พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
เพื่อช่วยอ่านสะกดคำภาษาไทย

สนุกไปกับภาษาไทยพร้อมกับฝึกอ่านสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยไปกับคำศัพท์ต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ด้วยระบบสร้างชุดภาษาไทยอัตโนมัติ ขอให้สนุกกับภาษาไทย เก่งภาษาไทยกันทุกคน

ฝึกอ่านสะกดคำภาษาไทย-637146061307666083

จำนวน: 1 คำ | แก้ไขเมื่อ: 14/1/2563 13:45:12

ฝึกอ่านสะกดคำภาษาไทย-637146061399732200

จำนวน: 21 คำ | แก้ไขเมื่อ: 14/1/2563 14:24:49

ฝึกอ่านสะกดคำภาษาไทย-637146070168702136

จำนวน: 1 คำ | แก้ไขเมื่อ: 14/1/2563 14:01:24

ฝึกอ่านคำไทย: ก็ กางเกง ไกล เข่า ห้อง

จำนวน: 40 คำ | แก้ไขเมื่อ: 16/1/2563 11:13:32

ฝึกอ่านคำไทย: ภาวินี

จำนวน: 1 คำ | แก้ไขเมื่อ: 16/1/2563 11:52:14

ฝึกอ่านคำไทย: ภาวินี

จำนวน: 1 คำ | แก้ไขเมื่อ: 16/1/2563 12:03:01

ฝึกอ่านคำไทย: ก็ กบ กระจก กระจุย กระดิ่ง

จำนวน: 104 คำ | แก้ไขเมื่อ: 21/1/2563 11:02:25

ฝึกอ่านคำไทย: บาเบอะ ชอพ ชอพพิง บลอค เกรท

จำนวน: 5241 คำ | แก้ไขเมื่อ: 22/2/2563 9:38:24

ฝึกอ่านคำไทย:

จำนวน: 0 คำ | แก้ไขเมื่อ: 2/3/2563 9:45:58

ฝึกอ่านคำไทย: คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.2

จำนวน: 2 คำ | แก้ไขเมื่อ: 11/3/2563 21:48:26

ฝึกอ่านคำไทย:

จำนวน: 0 คำ | แก้ไขเมื่อ: 20/11/2563 20:05:14

ฝึกอ่านคำไทย:

จำนวน: 0 คำ | แก้ไขเมื่อ: 4/2/2564 7:46:48

ฝึกอ่านคำไทย:

จำนวน: 0 คำ | แก้ไขเมื่อ: 4/2/2564 7:46:50