แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 15 (50 คำ) : โดย ครูภาวินี พรมโคตรค้า


อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 15 (50 คำ) : โดย ครูภาวินี พรมโคตรค้า
   
   
   
     
 
    
  
   
 วล 
   
   
  ือ
   
  
  
 
  
  
    
  
    
   
     
   
  
   
  
     
ลบ 
 ลย 
   
   
  
   
   
  
  
   
ลม 
  
    
    
   
 
     
  
    
     
  
   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้