ระบบการกำหนดสีตัวอักษร พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
เพื่อช่วยอ่านสะกดคำภาษาไทย

สนุกไปกับภาษาไทยพร้อมกับฝึกอ่านสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยไปกับคำศัพท์ต่างๆได้อย่างไม่จำกัด ด้วยระบบสร้างชุดภาษาไทยอัตโนมัติ ขอให้สนุกกับภาษาไทย เก่งภาษาไทยกันทุกคน