แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: ฝึกอ่านคำไทย: คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.2


ฝึกอ่านคำไทย: คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.2
     ท์                
 .2

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้