แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 12 (50 คำ) : โดย ครูภาวินี พรมโคตรค้า


อ่านคำพื้นฐาน ป.1: ชุดที่ 12 (50 คำ) : โดย ครูภาวินี พรมโคตรค้า
   
   
  
 อ๋ 
 อ่  
  
  
     
   
  
 ่อ
    
  อบ 
  
  อน 
   
  
    
ลด 
   
   
   
    
   
   
   
    
  
 รก 
   
   
    
  
   
   
   
   
 
 รย 
 ลข 
   
      
   
รด 
    
  
   
   
  
   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้