แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: ฝึกอ่านสะกดคำภาษาไทย-637146061399732200


ฝึกอ่านสะกดคำภาษาไทย-637146061399732200
        
          
    
       ือ
     
   ีย    ีย 
  ลง 
     วน   
   ือ   
       
       
     
    
 รง   ีย                
    
อย    
อย   
อย     
อย   
   
    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้