แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 13


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 13
       
   
      
       
 รร        
    
   
      ต์
     ห์
   ส์
     
      ัว
    
      
 รร   
     
          รว 
      
    
       
    
    
      
      
 รร   ค์
      
       
     
      
      
  วท   น์
   รศ 
        ษ์
       
     
      ณ์
        
    
    
     ธ์
   
     
     
    รง ค์
              
อธ     ย์
      ณ์
       
 ลภ   
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้