แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 12


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 12
     
  รศ   ท์
     
      
    
      
            
     
   
  รย   
    
    
     
   
    
      
            
      
      
   
   ฑ์
 รร 
         
     
 
     
   รร   
    
  ต์    
   รภ   
  ัวร์
  รน      
            
    
 รร    
     
    
      
      รร 
     
     
  รก   
     
   รพ  
 รร    ว์
     
     
 
      
    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้