แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 11


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 11
   วด  
   น์
   
    
    รส    
   ซ์
   
       
          
       
     
     
      
       
      
   ณ์
     
     ร์
         
          
       
     ีย  รร 
     
      
      
    
     น์
  รก   
       ร์
      
     
      
     ป์
      
     
       
      
   
        
     
      
  รท   น์
     อม   
         
       ท์
   
        
     
     
  รย  

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้