แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 10


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 10
       
   
     ร์
       
     
         
    รณ  
    ร์
           
    รร 
         
     
      วง 
 รร     
    
 รรค์
     ษ์
  ล์
       รด  
 ฤษ     
 รร ลง   
     อวก   
     
      
  
   
       
   ค์
       
 ลศ     
 รร  
     
   
     
   
        
     
     
          
       
  
     ลก     
      
  
    
    
   รธ 
         
       อรส 
         

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้