แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 8


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 8
    ย์
   
    ือ   ย์
          
   
          
   ร์
    ร์  ท์
       
      ถ์
     รม ณ์
      ณ์
    
    
 รด   
    
     
       ธุ์
      ร์
       
    
      
     
  ลง   ณ์
       
     
      รร 
      
      
       
   ีย 
    
      
  ลง     
  ธิ์
       
  ลว  
   วพ   
       
     ร์
    
    
   วง 
  ลง   
    
 รร     
  ร์  ย์
    
         
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้