แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 7


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 7
    
    ย์
  ลม   
        
    ร์
     
   
      
       
    
     
        
    
   
    
  
      ฑ์
       
        
      ีย
        
  รรจ์
 
   
   รม ย์
     
       
      รง ค์
      
           
         ฤก ษ์
   
       
       รร 
      
    รร 
    
       
      
       
        รร 
      ค์
   
         
    ณ์
   รค 
      อม 
          ย์
          ย์
       

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้