แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 6


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 6
      ต์
   
     
         
      ธิ์
  อก   
  ร์   ต์
    
      
       
  ร์      
           
   
     
    ร์    
  อป      
      
    รรค์
    
       
     
   รย     ต์
     
   
     ย์
     ีย 
      ย์
       
           ธ์
      
  ย์ ร์ 
     
  วห  
            
    
รร 
   
       
     
      
         
          
     
  
   
รร    ต์
      
     ต์
     
       ณ์

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้