แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 5


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 5
     
       
    
      ร์
    
   ณ์
    
 รร 
      
      
    
          
    
 ลก 
    ย์
     ภ์
     
 รร   
     
     
      
    ริย์
      
   
    
  
         
 รร    
      
    ญ์
   
  
        
     
         
  อก   ย์
       ดิ์
 รร   
            
   รถ   
   น์
 รล 
   ัว
           
     
  อก   ณ์
      ือ     
 รร  
      ษ์
   รม ภ์

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้