แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 4


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 4
          
          
    
         
     
  
        
         
     
     
   
      ท์
      
         
 วรณ์
    ณ์
     
    รถ 
       
     ค์
    
 ลอ    
    รร 
    
   
    
      
     
        รร 
       ณ์
     
    วห  
   ีย 
     ร์ 
    
            
         
      
      
       
    
         ีย 
    
  อฝ    
   
    
  ล์ 
     
      
          

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้