แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 3


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 3
      ือ     
     ือ
  ร์   
 รร 
   รรย์
      ห์
     
            
      
      ือ   
    
      
         
   ย์
      รร 
        
  วพ รร 
      ต์
      ือ     วย 
    
      ธุ์
          
      
           
      ว์
    
   ถ์
      น์
    
        
     
        ห์
    
     
    
  ศ์   ธุ์
 .ล.
      
  ร์  ร์
            ร์
    รร 
        
 รย  รร 
             
      
    วด  
     
         ร์
     
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้