แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 20


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 20
      ือ
      ว์
    
     ต์
 รร  
     
    
           
 รร   
      ต์
     
        
  ลง   
       
    รส           
    ห์
   
      
    
   วน ลม 
       
     
      
     ีย 
   
       
 รรค์     
          
            
   
        ธุ์
      
       
     ือ
     
       
 รร 
            
       
 รรค์
     
     ือ   
       ลม 
 รร 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้