แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 18


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 18
   
            
     
        
     
        
    ย์
     
     
    
 ่อ       ีย 
        
    ญ์
        
    ีย   
   
      ฑ์
         
     
     ีย       
        
   รถ   
   
    
    
    
   
      
    ย์
     
        
     
      
    
    
      
          ือ 
       
        รรค์
      
      
       
    
     
      
 วม            
     
    รง ค์
   ต์
       ลม 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้