แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 16


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 16
      
 รร     
       ณ์
     
     ีย 
      
     
   
      
          
    
 รม  น์
     
         
       
            
         
     
     
          
              
    
      
    
   
            รง 
          
    
      
          
      
       
       
    
       ีย
          ือ   ือ        
      
      
      
  ศ์
       
      
        
    ีย    ีย 
    
     
        
          
     
    วด  

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้