แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 13


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 13
       
      
     
  
      ษ์
  
           
   
     
      ษ์
     
      
        
  
     
     
             
      
      
      
   
      วช       
      
    
         
   รรย์
           ัว    
       ร์
   
    
   
 รร     
     
     
     
     
   
    
      
   
   
 รร   
      
    
    
   
  ต์
   
        
  

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้