แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 11


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 11
    
       
       
      
     
     
     
   อก      
    
    
        ร์
   
   ต์
          
อด   
    
    
     
      
         
    
    
       
อธ     
    
       
      
  รพ     
     ือ     
         
   
       
อธ      
         
       
   
       
     ีย
      
    ัว         
   
       
อน   ต์
       
   
   ลวง   
      
     
      รรค์
    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้