แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 10


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 10
    
      ร์
    
     
  รพ   
      ดิ์
 รง ค์
อง   
อร  
 ล์ 
       
     
    
  รจ  
  รพ   
     
       
อง       รถ 
อร   
    
             
   
      
          
  รภ   
     
                
อด อย          
อร  
      
     รง 
       
     ีย 
   วน 
       
          
   
   
      
       
   
       
     รก 
     
    
     
    
                  
       
        

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้