แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 9


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 9
         
        
      ือ   
        
      
    ือ  
    
      
อบ    
    
        
      
    ือ 
    
      ือ
          ต์
   
    
อภ      
    
         อด   
    
    
  วร
    รถ 
      ต์
       
   วก    วก 
อภ      
  ลม 
     
       
    
  
      
   
  วพ    
อม    ย์
        ือ
    
        
   รพ 
       ย์
  รค   
             
    
   วห     
อย     
        ือ   ือ   
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้