แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 7


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 7
                
  ลพ         
       
     
     
     
     รรย์
        
      
      
     วย   
     
       
      
      
     วด   
               
  
    
        
       
      
       
   รย   
      
       ย์
      ือ 
    
  ลป     รร 
     วส  
       
         ีย 
   รว 
     ห์
     
  วด  
         
    
  ลป   
        ีย
     
        ือ     ือ  
     
      
         ือ     
     ส์
     ว์
            ีย 
    
 ลด 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้