แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 6


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 6
         
       
           
     
 วท   ร์
     
        
     ษ์
 ลง   
  ีย   ัว
   ธ์    
    
  
     
      
     ีย 
     
      
      ีย
      
      
            
         
    
        ณ์
       
     
วง  รช    
          
     
           ือ
     ณ์
      
    รรค์
     
    ือ 
     น์
รร    
   ดิ์  
   รร  
        ธ์
    
    ณ์
    
    ต์
   
    รร 
     
  
      ัว

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้