แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 5


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 5
      
          
         
    
    
       
  
    
รก    
      
         
       ต์
    
     
      
     อษ ฐ์
     
  ลง      
รณ รง ค์
       
     ลก 
   ียรต  
    
    ษ์   ณ์
   
        
   
     ต์
รถ   ต์
        ือ 
   วล
    
    
    
     
        
    ณ์
     
     ต์
    วย 
      
     
         
    
    
       
    รณ  
  ือ  
      ีย 
      

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้