แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 4


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 4
      
      
   ฑ์
   ัว  
      
   
      
              
       
    
               
     ฑ์
   
      
    
     ย์
     
      
   
   น์
      
  
    
    
   ณ์
        
    อง ค์
       
       
    
       
   
   
       ัว
    
    
      
   ธุ์
        
    
      
      
    
    
     
  
    
     
  วพ รร 
      

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้