แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 3


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 3
            
       
     
       
             
  อว  
          ริย์
 ่อ   ัว
   วม   
        
             
    
   
  อษ ฐ์
      ลบ   
      
  รด 
   ว์  
      
           
     
    
     ณ์
  อห   
        
        
  รย  
     ือ  
             
    ริย์
      
    
       ณ์
   ือ 
         ธ์
   ร์
  รศ  
     ือ       
      
    รร 
    
    
      รร 
   ด์
        
       
       
      
       
 วย        

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้