แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 2


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 2
 รร   
       
    
    
  วย 
      ือ    
      
     
        
   
 รร 
    
      
       
    
    ือ     ือ
      
         
     
   
 รร 
           
     
     
  
  อก   
       ค์
    
           
  รย   
 รร     
    
      
     
    ร์    
  อช  
      
   
        
            
    
         
           
       
   
  อบ       
       
 ้อ
  ัว   
      

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้