แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 1


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 1
      
       ือ
     
    
    
   
     
         
     
     รร      ิ์
      
    
  ลย  
     
   
  อก    
      
         
  
   
          
       
    
  อก   
        
        
      ือ
     
    ือ    
     
  ร์   
      รพ      
   
 อ็    
   
    
      
        
 รณ  
 
     
     
       
      ือ 
    รรค์
   
     ือ 
      
         ือ 
       

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้