แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 23


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 23
       ีย
    
    
   
  อว
     
   
อด   
   
     
     ีย 
       
      ีย
 วรณ์
    ีย 
   รส 
   ร์    
อธ      
    
    
     ข์
  วพ    
   
    
    ือ     ือ
  ต์
    
อน   
    ณ์
          
อง ค์
     
     
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้