แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 22


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 22
          
   ลว   
  
    
    ค์
   
     ย์
      
 ลก  
  อรส  
         
    
   
 รม ณ์
   
     รร 
    ร์    
    
อน    ษ์
        
       
       
       
 รย      
  
     
    
อน    
   
      
   
       ีย
   
      
   รศ 
อน    
อพ   
   รรย์
        
   
    ้อม 
     
    ีย
  วน   
  รภ   
อน     
อภ      
        
     
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้