แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 18


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 18
  
     
   
   
     
       
         
      ถ์
  
      
  รด 
        
    
     
     
   
    อก 
    ีย    
    ณ์
   ีย 
  รศ  
      
    
    
       ร์
   
 ลด 
      
   
  
   รจ        
      
   
     
    
    
 ลห   
   รธ 
       
  
    
   
 
       ห์
    
 
รก    
     
          
   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้