แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 17


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 17
       
     
    รม        
     
     ีย 
      
      
    
   
  
   
       
         
     
     
  
      
     
      
     ฑ์
     
    
               
 ่อ   ือ    
        
    
      
    
  ัว
    
   
     
     ือ  
  วง 
  
       
      ือ
       ธิ์
       
    
    
    ฆ์
   
    
        
     
     
      ถ์
     
        

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้