แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 16


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 16
       
       
                  
   อก 
    
   
          ร์
       
  วง 
      ห์
      
      
    รณ  
        
     
      ้อ
          ย์
 
      
    
   
 .ศ .
     รห  
      
       
   
      
 
    
       
             
    
      
      
   
         ือ 
     
     
    ือ
    ีย
        
    วด  
    รม       ณ์
      
  ้อ  
      
        
ลอ
  
    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้