แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 15


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 15
  
   
         
 ฤษ  
   
        
 รณ  
     
     
    
        
       
        
 ฤษ     
     
     ือ
 รด  
      ีย
       ือ    
    
       
   
      
 
      
      
 ลท   
    ือ 
     
      
      
     
         
 ลก  
   
     ลบ 
   
    ือ 
   ดิ์
      ธิ์
    
         
      
       
    
       ส์
     รรย์
      ือ    
 ือ     ือ
      

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้