แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 14


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 14
 ลผ   
      
       
     ีย
      
     
       
    
          
    
    
     
                   
      
      ธิ์
     
    
   
      
      
          ีย 
    
           ลร  
     
           
      
         
    
          
    
   
       
                  วง ศ์
       
       
        
        
    
       
    
    
  
               ัว
      
     
        
         
      
       

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้