แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 13


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 13
     
      ฤก ษ์
    
   
      น์
    
     ือ 
  
     
     
      ย์   ลข 
       ลผ       
     
     
     
  
     
   
   
    
   
    
   
    
      ลส     
      
    
  รท   น์
      ือ 
    
    
     ือ
    
   
     
    
       
     
       
      

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้