แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 12


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 12
      ลย  
     
         
            
    วร
    
   
    
 รร     
         
     
        
       
         
           
     
        
      
 รร   
      
      
 รช    
            รง 
        
      
   ดิ์    
    
  
 รร    ีย 
   
      ษ์
     
          ือ   ือ        
         ือ
      
      
    ีย 
   ือ    
       
      
    
        
    
         
   
   
    
        
   รร   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้