แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 11


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 11
     วป     
   ลข 
     รร    
      
      
    
    รก    
     วส   
  รศ          ือ    
            
   
     
    
   รบ            
       
   รถ   
    
    วส  ลร  
  รศ   ท์  ือ  ือ
          
   ข์
    
       
      
   
   รภ 
   
    วส     น์
  รส  
          
     ัว
  รน    
        
       
       ริย์
    
       
   
  
   รจ   
      
   
            
      
     
       
    
    
 รณ  
     อง 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้