แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 10


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 10
   
  ลย 
  วภ   
       
     
   
       
   
   ือ 
       
   ลง    
       
    
        
      
   
     
        
   
    
    
     ียวฉ   
    
     
   
  ต์
      ป์
      
    
    
   
      
          
    
          ีย
      
      
    วย    
  รศ   ท์
           

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้