แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 7


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 7
 รล 
          รด    
     ธุ์
      
    
    
 รม   
     
        
   
         
        
     
          
    
   
   
          
     
  
         
 ่อ
    
     
       
    ย์
  
         
      
      
            
       
      
       
    
  
     
      
    
     
     
   
    
         
     
  ่อ   วย 
     
      
       
  ัว    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้