แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 6


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 6
     
      
    
    
      
       
      
     
     
  วง   
        
   
    
    
       
     
       
     
      
   
         
       
  
     
 ลบ 
      
            รด      
   
    
     ือ 
    
     
  
   
     ีย 
   
          
         
        
  
    
         ีย 
       
      ดิ์
     
   
        
      ณ์
อร  
         

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้