แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 5


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 5
       
   
     
    
      
       
          
                     
       
       
    
        
    ือ 
      
        
    รร 
      
    ณ์
       
    รถ 
         
     
    ีย 
     
         
      
  ัว   ีย
       
         ริย์   
    
              
       
    
      ือ 
    
         
     
     
         รม       ณ์
     
     
     
   
    
      
   
    
            
     ห์
  ัว   ือ 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้