แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 4


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 4
     
        
   
      
    
     
   ีย
     
        
       
  
         
        ือ 
         
    
    
    
   ณ์
      
    
               
     
         
      
    
    
    ท์
           
  
         
              ย์
         
    
   
    
      
      
      
     
     
    
     
   
   
          รม       
     
   
    
     
อด อย   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้