แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 3


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 3
     
    
     
      
    
    
       
     
 ลบ 
     
         ีย  
          ือ 
        ท์
   
      
      
      
   
  
     
       
     
    
     
    วซ 
          
   วร
  
     ห์
       
     
   
       
    
     
     
    
  ัว
      
      
      ธ์
           
      
        
     
   รพ 
  
      ธ์
        

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้