แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 2


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 2
   
            ร์
        
          
       ีย
      ร์
      ือ     ลข 
        
 รร     
      
 
   
     
         
    
   
               
    
    
     
   
   
     
    วต   
    
   
      ือ           
     
      รรค์
           
   รอ       
 ลว   
   
        ือ 
  
      
        
          
     
       รม           รส 
       
     
   
   
     
           
       ลก 
 ลด 
             
อด อย   

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้