แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 1


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 1
     ฑ์
              
            
  
    
        
       
      วฟ 
   ว์  
     
      
      
   
   ียวข   
           
    
     
     
   วท  
     
     
       
   ียวช    
    
    
   
       
    
      
    
     
     
    
  
      ือ        
        
 รร 
      
     
   
               
   
         ีย 
      ือ    ีย 
       
 รร     
   ข์  
        
     
    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้