แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 11


อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 11
  
   
    
        
    
 
    
    ีย 
     
     
   
    
    
    
     
   
   
   
     
      
   
   
     
      
    
 
   
  
        ีย 
            
 ลว
    
   
      
       
  
    วห ่อ
        
     วร     
     
   
 อ่  
  
    วต      
       ือ
  
    วห      
      

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้