แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 10


อ่านคำพื้นฐาน ป.3: ชุดที่ 10
 
  
    
     ียวข    
       
 ลก 
  
      
     
      
 วง 
    
    
      
        ีย
วน 
  
      
      
        
 
     
    
       ัว
    
  
  
    ือ
         
     
 
     
      ือ
      
     
  
   ือ
     
       
     
  
     
  
       
      ือ
 
   
    
      ือ 
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้